Amaç Ve Kapsam

Sağlıklı Yaşam ve Obezite Farkındalık Kongresi

Toros Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun katkı ve destekleriyle 18-19 NİSAN 2024 tarihinde üçüncüsü yapılacak olan kongremizde sağlıklı beslenme, obezite ve toplum sağlığı ile ilgili çalışmalara yer verilecektir.

 Sağlıklı yaşamın temel bileşeni olan yeterli ve dengeli beslenmenin, hastalıkların önlenmesi ve tedavisindeki yeri tartışılmazdır. Bu bağlamda, hızla gelişen ve değişen bilim, yeni kavram ve tedavi yöntemlerinin gelişmesine olanak sağlamaktadır. Yirmibirinci yüzyılın en önemli epidemik hastalıklarından olan obezite ile mücadele büyük önem taşımaktadır. Halen küresel obezite salgını ile baş edilememektedir. Beslenme alışkanlığının giderek bozulması, aktif yaşamın televizyon ve bilgisayar karşısında hareketsiz bir yaşama dönüşmesi ve obeziteye bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar bu yüzyıla daha fazla damgasını vuracak gibi gözükmektedir.

 Kongremiz farklı disiplinlerde çalışan katılımcılara bilgi paylaşma olanağı sunmanın yanı sıra katılımcıların birbirlerini tanıma ve ortak eserler üretme olanağı da verecektir. Bilimsel tartışma ve yapıcı etkileşim için ulusal bir forum oluşacaktır.

 Sağlıklı Yaşam ve Obezite Farkındalık Kongresi'nin dili Türkçe'dir. Kongreye özet ve tam metin çalışmalar gönderilebilir. Tam metinler intihal programından taranarak hakem sürecine alınacaktır. Hakem sürecinden geçmek kaydıyla elektronik ortamda ISBN numarasıyla e-kitap olarak yayımlanacaktır.

 Çok değerli çalışmalarınızla Sağlıklı Yaşam ve Obezite Farkındalık Kongresi’ne katılımınız bizleri onurlandıracaktır.

Saygılarımızla

Kongre Düzenleme Kurulu

Sağlıklı Yaşam ve Obezite Farkındalık Kongresi

Toros Üniversitesi

18-19 Nisan, 2024

Kongre Tarihi